Här kommer den förbluffande sanningen: utan köpare har du inget företag.

Varför marknadsföra sitt företag?

Ibland är det viktigt att ta ett steg tillbaka och fundera på varför du gör saker. När något blir norm är det lätt hänt att göra saker på samma vis som du alltid har gjort utan att reflektera över varför det blev så från första början.

När det gäller marknadsföring kan det vara nyttigt att fundera på varför du gör vissa aktiviteter och vad det är du vill uppnå med dessa. Bästa sättet att utvärdera om något fungerar är trots allt att mäta hur väl det möter målet.

Vad är syftet?

Det kan tyckas självklart men det är ändå viktigt att göra ett tydligt avstamp innan jag fortsätter. Här kommer den förbluffande sanningen: utan köpare har du inget företag.

Det kan tyckas självklart, men ändå är det många som lägger allt fokus på att utveckla sin tjänst eller produkt utan att lägga en tanke på hur de ska få kunder. Att driva ett företag innebär för det mesta att vår ekonomiska försörjning hänger på hur bra det går för företaget. Vi kan vara duktiga inom ett hantverk, vi kan leverera tjänster till andra, vi kan framställa produkter och dela vår expertis men om vi inte har köpare så är det omöjligt att driva ett hållbart företag.

Vad är marknadsföring, egentligen?

Om du har turen att vara ensam leverantör i ett område med tillräckligt med potentiella kunder som redan känner till dig så kan jag bara gratulera, du behöver inte göra särskilt mycket mer än att hålla dina kunder nöjda och hänga med i eventuella förändringar. För de flesta andra är det viktigt att på ett eller annat sätt arbeta smart för att få köpare att välja just dig.Marknadsföring

Din marknadsföring kan handla om att du måste nå ut i ett större geografiskt område, det kan handla om att du har konkurrenter som erbjuder något likvärdigt eller så kan det handla om att du erbjuder något som dina potentiella kunder inte känner till.

Det räcker inte med att ha en tjänst eller produkt som vi själva tror på, det måste även kommuniceras till potentiella köpare så att tillräckligt många väljer att betala för det. Marknadsföring handlar i sin enkelhet om kommunikation för att sälja.

Grönsakshandlaren som lägger upp de finaste grönsakerna längst fram gör det, liksom han som ropar ut dagens erbjudande till förbipasserande. Företagen som skickar ut produktkataloger gör det, liksom företagen som kommunicerar via TV-reklam. Även det mindre företaget som annonserar i tidningen gör det, precis som företaget som ber sina tidigare kunder om de kan ställa upp som referenser.

Marknadsföring handlar inte om att lägga pengar på att synas i medier, det handlar om kommunikation som leder till försäljning.

Vad har du gjort för att sälja hittills?

Var kommer dina kunder ifrån? Kartlägg dina senaste kunder. Var det referenser, kampanjer, personligt möte eller något annat som fick dem att komma till dig?

Destinationsmarknadsföring

Konsten att marknadsföra en stad

Som stad är det viktigt att marknadsföra sig gentemot turister, företag och individer för att bli en attraktiv stad att besöka och flytta till. Det är en blandad skara som ska nås och tilltalas av budskapet vilket gör att kommunikationen behöver anpassas därefter.

Under mitt besök i San Francisco fick jag möjlighet att lyssna på representanter från San Francisco-stad och hur de arbetar med sin marknadsföring. För dem är det självklara målet att placera staden som ledande inom destinationsmarknadsföring.

Marknadsföring idag handlar om att lyssna och föra dialog med målgrupper. Vi ser företag utveckla produkter utifrån vad kunderna efterfrågar. Vissa går till och med så långt så att de låter kunderna designa sina egna produkter som till exempel Nike.

Dialog för att möta behov

En av de viktigaste verktygen för att marknadsföra en stad är därför möjligheten att lyssna på vad som sägs. I San Francisco har man tydligt arbetat med denna del. Strax efter bombattacken av Boston Marathon skulle San Francisco vara först ut med att anordna nästa stora lopp Bay to breakers. Många var oroliga och som stad var det viktigt att visa att man var delaktig i den oro som många kände.

Genom att följa konversationen online i bland annat sociala medier kunde staden förstå vad folk tänkte och kände inför loppet. Det gav dem en chans att kommunicera därefter, hantera situationer och svara på frågor när de uppkom.

San Francisco och framtidens destinationsmarknadsföring

Vid frågan om vad som är framtidens utmaning inom destinationsmarknadsföring blir svaret från San Francisco utan tvekan att bli ännu bättre på att förstå vad olika målgrupper efterfrågar. Även som stad måste dialogen stå i centrum för de marknadsföringsinsatser man genomför. Oro, missnöje och problem som inte hanteras sprider sig snabbt och kan snabbt försämra en stads rykte.

Många städer håller sina dörrar öppna för dialog med innevånare, näringsliv och turister men det är inte många som deltar i den dialog som redan pågår.

Dialogen pågår online där både bra och dåliga upplevelser ventileras och snabbt blir etablerade sanningar. I en tid där sociala medier erbjuder alla en röst som hörs står den formella kommunikationen med staden och tidningarnas debattsidor i stark kontrast. Att lyssna och vara tillgänglig där olika grupper befinner sig blir därför en viktig del av att marknadsföra en stad.

För San Francisco handlar nästa steg om att driva dialogen och uppmuntra engagemang från de olika grupperna. Den största investeringen kommer därför ligga i att sätta upp och utveckla system för att lyssna och känna av vad som sägs online. De är av övertygelsen att städer kan lära sig mycket av de företag som redan använder verktyg för dialog online.

Vad varje stad bör veta

Det är lätt att som stad tänka att medborgardialog är en naturlig del av vad en stad gör men att det inte är marknadsföring. Därför skiljer man på budgeten mellan det ena och det andra. Städer är inte ensamma. På samma sätt ser man i näringslivet företag som håller fast vid att skilja mellan produkt och marknadsföring.

De företag som leder utvecklingen av marknadsföring idag sticker ut genom att de har förstått att det idag är kunderna som står vid rodret. De har därför öppnat upp för dialog och satt kunden allt mer central i beslutsfattandet. Delaktighet blir engagemang vilket leder till den bästa marknadsföring du kan få – andra som talar väl om dig.

Som stad kan det vara värt att utvärdera sina insatser på samma sätt. Det gäller att se till helhet och förstå hur det vi gör hänger ihop med det vi kommunicerar. På så vis blir det logiskt att budget och övriga resurser kan vara bättre investerade på annat än kampanjer.

Vilka tankar har du kring destinationsmarknadsföring? Vilka städer gör det rätt? Berätta gärna i kommentarerna.

Mängder med data

Det är inte storleken på din data som räknas

E-handeln i Sverige står och stampar medan andra länder rusar förbi. Hur är det möjligt i ett land som står för så mycket innovation på det digitala området? Idag har jag besökt föreningen E-handelsstaden Borås frukostmöte “Svensk digital handel visar vägen”. 

Det är intressant att ta del av det Jonas Ogvall, VD för Svensk Digital Handel, har att säga. All statistik pekar i en riktning där digital handel får en ökad betydelse för varje år som går. Därför är det förvånande att se att det är så många handlare som inte har följt med in i detta.

Vi handlar som vi lever

Den stora förändringen ligger i våra fickor. Med vår mobiltelefon är vi ständigt uppkopplade och får tillgång till både information och kontaktnät. Det är enkelt att söka och det är enkelt att fråga.

Som handlare har du helt andra förväntningar på dig från dina kunder idag. Syns du inte på rätt plats och vid rätt tillfälle så finns du inte.

Vi lever både online och offline

Mer och mer köp slutförs online men även när konsumenter befinner sig i en fysisk butik har företagets närvaro på internet avgörande betydelse. Ett par touch bort ligger all information kunden kan önska sig. Hur står sig produkten mot andra, vad kostar den hos konkurrenterna, vad tycker andra om den och är det några av vännerna som har köpt den är bara några av alla frågor som de kan få svar på.

Mängder med data ger mängder av möjligheter

Allt som görs på internet kan lämna spår som går att följa. När spåren sparas blir det datapunkter som kan användas för beräkning. Riktad marknadsföring handlar om att försöka nå rätt personer utifrån deras beteende på internet.

Möjligheten att digitalt lagra och bearbeta data gör att man som företag inte längre behöver gissa. Utan att behöva röra ett finger kan istället system räkna ut vem som är mest benägen att köpa en viss produkt och därefter se till så att just den personen får se innehållet.

Förstadiet av Big Data

Möjligheten att mäta och leverera relevant innehåll utifrån det som konsumenter efterfrågar hänger samman med vad många kallar Big Data. Genom att samla in så mycket data som möjligt kan man beräkna vad man ska göra. Ålder, ort, intressen, vänner och besökta siter kan t.ex. ge en fingervisning om hur din kund fattar sina beslut

Det här har lett till vilda västern i våra digitala kanaler. Möjligheten att finna guld leder till att handlare gräver överallt. Om du har besökt en produktsida så ser handlaren till så att produkten syns överallt för dig. Om du tillhör en viss åldersgrupp så möts du av en viss typ av annonser var du än befinner dig. Det här sker även i sammanhang då det kan vara helt fel.

Det är inte storleken på din data som räknas, det är vad du gör med den

Precis som i all analys så ligger det största värdet i att jämföra samband mellan olika datapunkter. Enkel statistik säger egentligen inte så mycket. Även om 80% av dina kunder är 18-25 år så betyder inte det att du ska satsa stenhårt på det segmentet.

Tittar du närmare så kan du upptäcka att de 18-25-åringar som köpt av dig även är intresserade av spel och använder sin mobil oftare än andra. Du kanske ser att de har besökt en viss sida mer än fem gånger under den senaste veckan. De gillar redan er sida på Facebook och har ställt minst en fråga på Twitter.

Träffa rätt

Det är genom att korsköra din data som du kan leverera relevans. Ett erbjudande vid rätt tillfälle ses då sällan som något störande utan snarare som en välkommen tjänst.

Ovälkommet blir det när jag av nyfikenhet kollat upp något en gång och därefter inte ser något annat under den följande veckan. Eller när jag som singel förväntas vara intresserad av datingtjänster i samma stund som statusen ändras.

Segmenteringen krymper

Vi är så vana vid att tänka i segment inom marknadsföring så att vi har svårt att se något annat alternativ. Vi söker efter ett segment som tycks ha köpkraft och behov och lägger därefter alla resurser på att det segmentet ska bli lockad att köpa.

Ett stort segment som kan tänkas köpa är det bästa segmentet att satsa på. Ett litet segment ger inte tillräckligt stort underlag för försäljning och att hantera flera små segment är för de flesta omöjligt. Men då har vi helt uteslutit möjligheten med digital lagring och bearbetning av data.

100% personligt

Tänk om du skulle kunna ge varje person en personlig upplevelse av ditt företag utifrån den givna situationen. Tänk om storleken på dina segment var ett – en individ, en upplevelse.

Inom en snar framtid kommer vi troligtvis se många företag som ställer om till detta tänk. I USA är det redan en del företag som arbetar smart för att presentera relevans på ett mer sömlöst sätt för individer. Det leder till helt nya tjänster för konsumenter och nya affärsmodeller för företag.

Hur kommer vi ikapp i Sverige och i Borås?

Vår främsta styrka och vår främsta svaghet är tyvärr den samma – vi kan det här med distanshandel. Med den glesa befolkning vi har i Sverige så har vi länge haft en idealiskt marknad för postorderförsäljning. Vi kan logistik och vi kan katalog. Vi vet hur vi ska utforma erbjudanden som lockar så många som möjligt till köp och vi vet vad som säljer mest under olika säsonger. Bäst av alla är vi i Borås.

Men är digital handel verkligen en förlängning av postorder? Jag är inte så säker. Postorder handlar om att hitta produkter som så många som möjligt vill köpa. Det handlar om att arbeta utifrån säsonger så att så många som möjligt lockas till köp. Men det saknar ett tydligt fokus på individen. Ge kunden det hon vill ha när hon vill ha det.

Dags att ställa om

Det kan tyckas enkelt att ställa om men i en stark kultur är det allt annat än enkelt att driva igenom en stor förändring.

Under frukostmötet idag nämndes utbildning inom digital handel som en viktig aspekt för fortsatt utveckling av Borås. En annan del är att lyfta diskussionen om den digitala handelns betydelse och omfattning. Digital handel handlar inte bara om att sälja över internet utan även om att som fysisk butik finnas tillgänglig online.

Om vi vill ligga i framkant så måste vi ställa oss i främsta ledet. Jag tror att vi behöver ge näring till en digital kultur för att kunna sätta Borås på kartan som e-handelsstad. Vi behöver arbeta nerifrån och upp och i alla branscher. Till viss del tror jag att vi i Borås måste vara beredda att börja om och släppa vad vi en gång var.

Vad tycker du? Jag är jättenyfiken på om det bara är jag som ser en stor skillnad mellan postorder och digital handel. Berätta gärna i kommentarerna vad du tycker.

Når du fram till dina målgrupper?

Traditionellt har man i marknadsföring tagit reda på var man kan hitta sin målgrupp för att därefter ta reda på när och hur ofta man ska synas i det valda mediet. Idag är det lättare än någonsin att nå ut men det är betydligt svårare att nå fram till sina målgrupper . Så hur gör man för att nå fram i bruset?

Målgrupper

 

Häromdagen frågade jag småföretagare vilken typ av marknadsföringsbok som de saknar i bokhyllan och vilka frågor de söker svar på. En av frågorna handlar om målgrupper och hur man kan nå fram till dem.

Internet har gjort det enkelt för alla att nå ut med sitt budskap men det är samtidigt väldigt svårt att nå fram. Så, när och var kan du som företagare nå fram till olika målgrupper?

När handlar inte om en tidpunkt

Det har alltid varit en fördel att vara relevant för att nå hela vägen fram. Chipsreklam lockar helt enkelt mer en fredagkväll än en tisdagmorgon. Det är därför lätt att tänka att det är tidpunkten som är viktig.

Men när handlar inte lika mycket om en tidpunkt för dig som företag som det handlar om när/i vilken situation din potentiella kund är mest mottaglig. Det gäller därför att ha bra koll på de situationer som just dina målgrupper möter.

Det ska kännas rätt

De flesta skriver under på att de inte litar på reklam som källa för sina beslut. För att jag som kund ska fatta beslut om köp måste det därför kännas rätt. När det är enkelt känns det tryggt men för varje extra steg jag får ta känns det mer osäkert.

Det handlar om synlighet, trovärdighet och tillgänglighet

Osäkert blir det när jag aldrig har sett företaget tidigare, ingen kan säga något om dem och det är svårt att komma i kontakt med dem. Om däremot en vän rekommenderar ett företag som jag redan känner till och som jag enkelt kan komma i kontakt med, så spelar det mindre roll att jag inte varit där tidigare.

Att veta var du ska synas handlar om att röjja hinder för dina målgrupper:

 1. Var kan ditt varumärke synas regelbundet för att kännas bekant?
 2. Var ska du synas för att öka din trovärdighet?
 3. Var ska du finnas för att göra dig tillgänglig för potentiella kunder?

Inget enkelt svar på frågan

Överger ungdomar Facebook, är Twitter bara för en liten grupp kändisar och lägger småföretagare verkligen tid på LinkedIn? Svaret är tyvärr att det inte finns något självklart svar eftersom alla beter sig olika och tendenserna skiftar allt för ofta för att vi ska kunna hänga med.

Bästa tidpunkten för inlägg och annonsering varierar också. Som företagare är det bästa du kan göra att regelbundet kolla vad som fungerar och anpassa därefter. Våga testa och glöm inte att mäta.

Ett bra exempel på hur svårt det kan vara att gissa rätt är ett företag (minns inte namnet nu) som riktade sig till nyblivna mammor. Deras tanke var att föräldralediga mammor var uttråkade hemma på dagarna och därför enkla att nå via sociala medier. Efter en rad tester visade det sig att den bästa tiden var mitt i natten. Mammorna passade då på att kolla sina sidor när de var uppe för att amma.

När och var är det bäst att synas?

Det är bäst att synas när du är önskad men det är bra att synas hela tiden.

Dina målgrupper befinner sig lite överallt. Fördelen är att när de söker något så hittar de. De kollar upp företag som de har hört talas om, de frågar vänner om tips och de söker lokalt eller på nätet. Om du finns att hitta, så hittar de dig.

Ditt jobb är att röjja hinder för dem. Var synlig ofta och på olika platser så att de känner igen ditt varumärke. Gör det enkelt för andra att dela det du gör och vilka erfarenheter de har av ditt företag. Var framförallt tillgänglig där du förväntas vara det – i de kanaler som du har valt.

När du väljer kanaler är det därför viktigt att du väljer det som passar dig. Välj det du tycker är kul så att du verkligen finns där när du blir kontaktad.

Tips

Fastna inte vid tanken att allt måste vara digitalt. Synlighet handlar lika mycket om tydlig skyltning, bildekaler, sponsring och annonsering.

Trovärdighet handlar om att synas i rätt sammanhang. Det kan vara som talare på ett branschevent, rådgivare i en tidning eller genom att du tilldelas ett pris.

Tillgänglighet online är något som många företag behöver bli bättre på men man får inte glömma betydelsen av det personliga mötet. Öppettider, nätverkande och rätt bemötande över telefon är viktiga aspekter för ditt företags varumärke.

Nu är det din tur

Jag vill jättegärna veta mer om hur du har arbetat med målgrupper. Hur vet du när, var och hur du ska kommunicera med dem? Skriv gärna ett par rader i kommentarsfältet.

 

 

Har du en fråga som du skulle vilja diskutera eller få svar på? Skicka då gärna in dina frågor till mig. Alla som bidrar får inblick i mitt arbete med boken och kan ta del av delar av innehållet innan boken publiceras.
Ställ din fråga

4 steg för att hjälpa

4 steg för att börja investera i din marknadsföring

Att investera i din marknadsföring innebär inte att du ska lägga pengar på att marknadsföra ditt företag. En investering handlar om att använda dina resurser för att kunna utöka dina resurser. Som jag ser det så har du som företagare tre huvudsakliga resurser – din tid, dina pengar och din samlade kunskap. 

Marknadsföring idag handlar mer än någonsin om att hjälpa potentiella kunder att få svar på sina frågor. De förväntar sig att få svar på sina frågor innan de fattar beslut om vem de ska köpa av. Vill du bygga upp ett förtroende så måste du dela med dig av din kunskap redan innan du blir kontaktad.

Marknadsföring kräver en investering och kanske är det dags för dig att se över hur du investerar.

Här har du fyra steg för att kunna börja investera i din marknadsföring idag.

1. Ta fram de vanligaste frågorna kunder ställer före köp.

Vilken fråga ställer de: när behovet först uppstår? när de utvärderar alternativ? när de söker efter någon som kan leverera?

2. Svara på frågorna separat i text. 

Frågorna får med fördel agera rubrik.

3. Ta fram innehåll baserat på dina texter.

Det kan t.ex. vara citat, filmklipp, bilder och diagram som hjälper din målgrupp fatta beslut. Fokusera på ett område som du kan och försök inte göra allt.

4. Dela med dig av din kunskap.

Presentera den där din målgrupp kan se den t.ex. Facebook, mässmonter, nätverksgrupper m.m. Lägg däremot inte tid på att synas där de inte finns

4 steg för att investera i marknadsföring

Lägg inte pengar på marknadsföring

När jag behöver en produkt eller tjänst så har jag tre möjliga tillvägagångssätt – jag tar kontakt med ett företag jag redan känner till, jag frågar någon eller så söker jag själv.

Det fungerade kanske förr

Telefonkatalogen var en gång en självklarhet för oss; sök, ring och kom i kontakt med någon som är villig att hjälpa dig. Ville du lära dig om ämnet på egen hand fick du mer eller mindre gå till biblioteket.

Något enklare var det att vända sig till ditt nätverk men då det var begränsat till de närmsta var chansen att få svar på dina frågor ganska liten.

Som företag var synlighet bland det viktigaste för marknadsföringen
Om målgruppen kände till dig så var chansen större att de kontaktade just dig. Det viktigaste var att synas där din målgrupp sökte och befann sig. Men idag måste du leverera för att bli kontaktad.

Säljarens expertis guld värd men behoven styr

Med svårtillgänglig information var den enklaste vägen att ta del av kunskap att ringa företagen direkt, men vad händer när allt finns tillgängligt för alla? När behovet att kontakta någon inte längre finns?

Företagens expertis är fortfarande värdefull för oss men med Internet har möjligheterna för oss som köpare ändrats dramatiskt. Vi kan enkelt både fråga andra och söka själv.

Så hur gör man som företag för att nå fram och väcka intresse hos sina potentiella kunder?

Investera i din marknadsföring

För dig som företagare är det viktigt att veta att även om spelplanen är ny så är kunders behov fortfarande vad de alltid varit – de vill ha svar på sina frågor för att kunna fatta rätt beslut.

Som jag ser det så måste din marknadskommunikation idag svara på frågor, inge förtroende och ge en upplevelse som dina kunder vill dela med andra. Det handlar inte om att lägga pengar på marknadsföring, det handlar om att investera på rätt sätt.

Tänk på marknadsföring som en del av ditt säljarbete.  Sälj och marknadsföring hänger idag inte bara ihop, de är mer eller mindre samma sak. Ett tätt samarbete mellan sälj och marknad är nödvändigt för att kunna nå fram till dina potentiella kunder innan de fattar sitt beslut.

Det innebär att du kan behöva investera i tid och kunskap för att lyckas fullt ut.

signatur

Katarina

Hur mäter man upplevelser?

#4 Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Idag har jag besökt SP för att ta del av forskning om hur man kan mäta upplevelser. För mig som hjälper företag med marknadsföring är kundupplevelse en av de viktigaste aspekterna av mitt arbete. Självklart såg jag därför fram emot att få höra mer om projektet ExSPerience.

Mäter man inte så vet man inte

Upplevelse är något som berör alla instanser i samhället, och företagsperspektivet är därför bara en bland många.  Eftersom den är så viktig för såväl företag som samhällsutveckling så finns det därför ett ökat behov av bra mätmetoder. Därför kan man se att medan man förr mätte effektiviteten i olika processer så strävar man idag efter att mäta upplevelsen av produkter och tjänster.

1+2+4= ca:7

Mätning av upplevelser sträcker sig från att man fysiskt mäter hur våra sinnen registrerar olika upplevelser till de allt viktigare enkäterna. Tyvärr finns det en stor brist med enkätsvar, då de sällan svarar på den verkliga upplevelsen.

Alla har vi nog slentrianmässigt svarat på en enkät och valt de siffror som ligger i mitten. Alla älskar vi lagomland. Därför får vi en naturlig förskjutning mot mittenalternativen som får en större tyngd än den verkliga upplevelsen. För att förbättra mätningen så har man därför tagit fram en  modell för att jämna ut balansen.

Vilken förutsättning har personen och vilken kvalitet håller produkten?

Att mäta det omätbara

För att komma närmare värdefull information så måste man ställa två typer av frågor i sin enkät: en där man får uppskatta sin egen förmåga och en där man uppskattar sin upplevelse.

Det finns ett tydligt samband mellan vilka förutsättningar personen har och hur man upplever något. Ett exempel är Trafikverkets mätning av tillgänglighet i tågtrafiken där man tydligt kunde se att beroende på graden av funktionsnedsättning så bedömdes också upplevelsen som sämre.

Vad kostar det att ha missnöjda kunder?

Idag är det allt viktigare att ha nöjda kunder. Nöjda kunder leder till merförsäljning, kundlojalitet och kan leda till en viral marknadsföring där kunderna gör jobbet åt dig. Missnöjda kunder kostar därför i förlorad försäljning men kan också leda till klagomål och negativ spridning.

Men precis som med tillgängligheten så är det viktigt att räkna in människors olika förutsättningar. En del människor är mer benägna att klaga medan andra är mer benägna att rosa en upplevelse. Därför blir det viktigt att inkludera de rätta frågorna i sina enkäter för att få fram en så korrekt bild som möjligt.

Vad kan jag göra för att skapa en positiv upplevelse?

Upplevelse handlar om att möta en förväntan. Alla som köper en vara eller tjänst har en förväntan på vad de kommer att få. Ju längre ifrån resultatet kommer desto värre blir upplevelsen. Det gäller därför att med hjälp av sin kommunikation sätta rätt förväntan från början.

Att marknadsföra sin produkt på ett sätt där förväntan inte uppfylls är därför till att skjuta sig själv i foten. Då är det bättre att lova mindre och istället leverera över förväntan.

Hur gör du?

Har du funderat kring upplevelsen av din produkt eller tjänst? Vilka förändringar genomförde du? Berätta gärna nedan hur du resonerar kring mätbarhet.

Löftet - Ett manifest för det goda företagandet

Ett manifest för det goda företagandet

#2 Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Löftet

Eftersom jag tror att vägen till lycka och framgång kommer från förtjänande av respekt och rekommendationer från kunder, fans och vänner;

Eftersom jag tror att företag måste förtjäna sina kunders gillande genom service, support, tillfredställelse och uppriktighet;

Eftersom jag tror att word of mouth marknadsföring bara fungerar för bra företag, bra produkter och bra människor;

Lovar jag att som en värderad och charmerande medlem i denna hemliga och mystiska orden ta mitt företag och mitt umgänge till en bättre plats genom att följa detta manifests dygder.

Manifest för det goda företagandet

Manifest för det goda företagandet

 1. Etik kommer först
 2. Nöjda kunder är din bästa reklam. Gör folk nöjda.
 3. Marknadsföring är enkelt. Förtjäna respekt och rekommendationer från dina kunder. De kommer marknadsföra dig, utan kostnad.
 4. Bra service skapar bra diskussioner.
 5. Marknadsföring är vad du gör, inte vad du säger.
 6. Negativ diskussion är en möjlighet. Lyssna och lär.
 7. Folk pratar redan. Ditt enda alternativ är att delta i diskussionen.
 8. Var intressant eller var osynlig.
 9. Om det inte är värt att prata om så är det inte värt att göra.
 10. Gör berättelsen om ditt företag till en bra en.
 11. Det är roligare att jobba på ett företag som folk vill prata om.
 12. Använd kraften i viral marknadsföring till att få företag att behandla folk bättre.
 13. Ärlig marknadsföring skapar mer affärer.

Ovanstående manifest för det goda företagandet är en fri översättning av The Word of Mouth Manifesto skriven av Andy Sernovitz i boken Word of Mouth Marketing – How Smart Companies Get People Talking.

Katarinas signatur

 

 

 

Process

Sälj med hjälp av sociala medier – Social Media Club

Idag är det dags för årets första Social Media Club i Göteborg. Temat är Sälj med hjälp av sociala medier och jag har turen att få moderera detta viktiga ämne. Tanken är att vi idag ska ta fram konkreta tips till olika typer av företag på hur de kan bli bättre på att sälja med dagens kanaler.

Utgångspunkten kommer att vara våra egna köpupplevelser och hur vår köpprocess brukar se ut. Finns det några problem, frågeställningar eller möjlighter som vi möter före, under och efter ett köp som skulle kunna förbättras? Kort sagt, vad skulle få dig att förlänga relationen med företaget, bli en återkommande kund och berätta för andra om din upplevelse?

Om du inte kan vara med idag så kan du ladda ner dokumentet och genomföra övningen själv. Du kan följa diskussionerna idag med #smcgbg och så småningom se inspelningen på Social Media Club Göteborgs hemsida. Kanske kan just du få det där avgörande tipset för din verksamhet.

 

aktivitetsplan

Få en bra start på 2014

Med november här är det dags att börja reflektera över året som har gått och att planera för det kommande året. När december väl är här så blir det inte mycket tid över och rätt vad det är står man frustrerad i januari och väntar på att telefonen ska ringa och mailboxen fyllas med förfrågningar. Därför är de kommande veckorna som gjorda för att planera din marknadsföring för 2014 – så att du får en bra start på det nya året.

Av alla verktyg man kan ta till sig inom marknadsföring så är aktivitetsplanen det som är mest handfast. Åtskilliga är de kommunikationsplattformar och policyn som ligger och dammar, men med en aktivitetsplan i handen får du ett verktyg som går rakt på kärnan – vad som ska göras och när. Därför tycker jag att man som småföretagare ska prioritera att ta fram just detta dokument.

En aktivitetsplan med fokus på resultat

Jag brukar rekommendera att man tittar på året som gått och utvärderar vilka insatser som har fungerat och vilka som inte har fungerat. Utifrån detta kan man sedan vidareutveckla aktiviteter utifrån vad som faktiskt fungerar för den egna verksamheten.

I samband med detta är det bra att även utvärdera material och kommunikationskanaler för att se om det är dags att ta fram nya broschyrer eller en ny hemsida under det kommande året. Stora projekt är både kostsamma och kräver en hel del tid i anspråk. Genom att planera för dem kan man se till att ha utrymme i budgetten och dessutom slippa en stor del av stressen som det innebär att med kort varsel ta fram nytt material när det gamla redan har blivit inaktuellt.

Börja med att lägga in de fasta punkterna

Många företag har fasta punkter under året som inte går att flytta på, så som deltagande i mässor eller kampanjer baserade på olika högtider. Första steget blir att sätta in dessa i din plan. Jag rekommenderar att man har en plan som visar året månad för månad. På så vis får man en lagom överblick över vad som behöver göras en lagom tid framöver.

Återkommande uppgifter glöms lätt bort

När de fasta punkterna ligger i planen är det dags för de återkommande uppgifterna. Kanske har ditt företag löpande annonser i tidningar eller så skickar du kanske ut nyhetsbrev regelbundet? Det kan även handla om att regelbundet komma ihåg att kolla trafiken till hemsidan eller att göra löpande inventering av ditt marknadsmaterial. Om du har en blogg så rekommenderar jag att du lägger in planerade inlägg i aktivitetsplanen minst en gång i månaden, men gärna fler.

Det svåra är att prioritera

När fasta- och återkommande uppgifter ligger i planen så kan man börja kolla på vilka kampanjer och projekt man vill satsa på under det kommande året. Det är nu du kommer att upptäcka att det inte finns så mycket tid över. Min rekommendation är att sätta in max en viktig uppgift per vecka. Som egenföretagare är det svårt nog att hinna med det löpande arbetet så det gäller att se på varje aktivitet med sina mest kritiska glasögon. Tänk på att allt tar mer tid än du tror.

Börja med de aktiviteter som fungerade under föregående år. Varför fungerade just de insatserna? Var det ökad synlighet, högre trovärdighet eller en bättre tillgänglighet som ledde till resultat? Vad kan du göra för att förbättra dessa aktiviteter ytterligare?

Spara alla idéer för framtiden men sätt dem i viloläge

Du kommer upptäcka att inte alla idéer får plats i din plan. Väg dem gärna mot de aktiviteter som du har satt in i planen och fråga dig själv vilken idé du tror mest på – det ska kännas rätt i både mage och hjärta eftersom det är du som ska driva projekten framåt. De aktiviteter som inte platsar i årets plan kan med fördel sättas in i en mer långsiktig plan eller helt enkelt sparas i ett dokument för framtiden. Skriv gärna ner varför du valde att inte gå vidare med respektive idé. På så vis kan du påminna dig själv under året om varför du valde bort det men också snabbt bedöma ifall du behöver prioritera om.

Denna enkla handling, att medvetet välja bort aktiviteter, har en stor betydelse för den stress du upplever. Aktiva val gör oss mer medvetna, vilket leder till att vi inte behöver belasta oss själva med tankar om att vi borde göra mer.

Nu är det din tur

Hur planerar du din marknadsföring? När på året tycker du att det är bäst att börja? Berätta gärna om verktyg som du använder dig av för att minska på stressen och fokusera på det som är viktigt.

Vill du komma igång med planeringen för 2014? Här kan du ladda ner en aktivitetsplan månad för månad som hjälper dig att enkelt komma igång : Aktivitetsplan2014

Lycka till,

Katarinas signatur

Katarina