Aktivitetsplan

Aktivitetsplan

Med en plan på plats kan vi uppnå en större nytta med de insatser vi investerar i. Den aktivitetsplan som vi arbetar fram tar sitt avstamp i de insatser som du tidigare har genomfört Рvad har fungerat? och vad har inte fungerat?

Med utgångsläge i det vi vet fungerar kan vi därefter ta fram nya idéer som vi vill testa och utvärdera under året. Genom att du medvetet väljer bort mindre viktiga aktiviteter minskar du stressen och pekar ut en riktning för vad du verkligen vill uppnå.

Det kan röra sig om större projekt som behöver genomföras så som skapandet av en ny webbplats eller så kan det handla om att planera in löpande arbete som annonsering och nyhetsbrev. Det viktiga är att du med en plan i handen vet vad som ska göras och när det ska göras.