Etikettarkiv: försäljning

Hur säljer jag via sociala medier?

Hur säljer jag via sociala medier?

Som småföretagare måste man väga varje insats noggrant mot de förväntade resultaten för att inte placera sina resurser i fel korg. Och eftersom många vid det här laget har konstaterat att sociala medier tar tid att arbeta med blir den naturliga följdfrågan – Hur säljer jag via sociala medier?

Mycket har hänt på senare år som har förändrat vår syn på försäljning radikalt. Vi vet idag vad de flesta länge haft på känn, nämligen att vi fattar våra beslut utifrån känslor. Vi vill gärna tro att vi är rationella och att vi fattar beslut utifrån den fakta vi har framför våra ögon, men det som styr vårt handlande är allt som oftast vår magkänsla. Faktainhämtningens främsta syfte är att stärka oss i det beslut som vi redan har fattat med hjälp av magen.

Vad innebär det här för säljare?

Egentligen innebär det inget nytt mer än att vi idag vet att inga säljargument biter ifall det inte känns rätt från början. En bra säljare är därför oftast någon som vi vet kan hjälpa oss lösa våra problem utan att stressa fram ett avslut. Vi litar på att de inte försöker få oss att köpa produkter som vi egentligen inte behöver och därför har vi ett starkt förtroende för dem.

Med fler kontaktytor har man större möjlighet att bygga upp ett förtroende. Säljare har länge vetat att gemensamma intressen och bekanta är något som hjälper en i säljsituationer och att regelbunden kontakt är nödvändigt för att hålla liv i en kundrelation. Med detta i åtanke så faller det sig ganska naturligt att sociala medier är en stark säljkanal att överväga om man bara vet hur den ska användas.

Hur säljer jag via sociala medier?

Under augustiträffen med Social Media Club Göteborg så diskuterade vi framgångsrikt företagsbloggande, och bordet jag satt vid fick svara på just denna fråga. Det blev en bra diskussion vi vårt bord som resulterade i 5 tips.

 1. Våga vara dig själv och gärna lite knasig.
 2. Våga vara obekväm och lite kontroversiell
 3. Våga dela med dig. Släpp tanken på att någon kan stjäla din idé, bild eller text
 4. Dela med dig av din berättelse, den du är kan ingen ta ifrån dig.
 5. Ställ gärna öppna frågor och ta vara på möjligheten att låta kunder ställa frågor till dig.
Puh tänker till om säljstrategi

Puh tänker till om säljstrategi

Vi måste alla släppa tanken på sälj som en övertalningsexercis som är över på några minuter. Idag har vi kanaler för att hålla liv i mer långsiktiga relationer och därför råd att vänta på att våra potentiella kunder känner sig redo. Inspirera, tipsa och hjälp dina kunder att lösa problem så skapar du bättre förutsättningar för en ömsesidig relation. 

För att enklast förklara vad det är för material du ska dela med dig av i sociala medier tar jag hjälp av Nalle Puh. Även en björn med väldigt liten hjärna tycks nämligen förstå hur man bäst uppnår dessa mål.

Tänk dig in i dina potentiella kunders situation och de olika steg som de tar innan de fattar sitt beslut. Kanske börjar de med att söka inspiration för att sedan börja söka fakta. Om du kan ligga steget framför dem och erbjuda dem hjälp på vägen så är chansen stor att de tillslut kontaktar dig.

Vad har du för tankar om sälj i sociala medier?

Fyra råd för att bli en bra nätverkare

05:30 i torsdags ringde min väckarklocka för att försäkra att jag inte kom försent till nätverksgruppen BNIs frukostmöte. Med handskrivet telefonnummer på mina gamla visitkort och hastigt inövad elevator pitch hoppade jag in i bilen för färd emot Grand hotell i Borås.

Det var min vän Sandra som föreslog att jag skulle följa med henne på ett av hennes möten för att bekanta mig med organisationen, knyta nya kontakter och förhoppningsvis lära mig någonting nytt. BNI är en internationell nätverksorganisation där medlemmarna arbetar strukturerat för att ge varandra referenser och varma ingångar för att kunna göra affärer. Bara en medlem per affärsområde tillåts vilket ska ge medlemmarna en konkurrensfri miljö att agera i.

Det var en väldigt social och trevlig grupp som mötte mig på Grand denna morgon. Alla jag mötte kunde balansera väl mellan att berätta om sin egna verksamhet och samtidigt intresserat ställa frågor. Det kändes nästan som att vara tillbaka i USA igen. Det märks att det är ett amerikanskt koncept och personligen tyckte jag att det kändes väldigt skönt att alla öppet kunde fråga om hjälp och erbjuda hjälp.  Det kändes både ytterst effektivt och samtidigt ärligt.

Att nätverka är en konst att ta på allvar, särskilt om du har specifika mål som du vill uppfylla. I de allra flesta fall handlar det om att öka sin försäljning men även andra mål kan sättas – som att hitta ett jobb. Jag åkte till San Francisco i april 2010 för att söka jobb. Under mina första två månader sökte jag alla jobb jag kunde komma över på Internet. Jag berättade för vänner och bekanta att jag sökte jobb men jag var inte tillräckligt tydlig med vad jag ville ha hjälp med. Många erbjöd sig ändå att hjälpa mig men jag hade ännu inte förstått vikten av att följa upp alla samtal jag hade. Kanske var jag typiskt svensk, kanske var jag bara oerfaren men jag ville absolut inte tränga mig på och jag ville inte ställa krav. Min sista månad började det hända saker, jag ringde för att presentera mig, följde upp med mail och ringde tillbaka för att följa upp igen. Det började ge effekt. Tack vare goda kontakter hade jag de sista två veckorna fyra intervjuer att gå på.

Min andra tur till USA började i oktober samma år och denna gång visste jag mer vad det handlade om. Alla nätverkar i USA. Överallt. Hela tiden. Det finns ingen som tänker i banor om att tränga sig på eller ställa krav, det finns bara tjänster och gentjänster. Amerikaner är väldigt bra på att vara specifika när de ber om en tjänst. Kanske har de tagit reda på vilka du känner i förväg och så frågar de om du kan tänka dig att presentera dem för varandra. Det är betydligt lättare att hjälpa till i ett sådant läge än om någon ber om hjälp att exempelvis hitta ett jobb.

Det finns mycket vi kan lära oss av amerikaner när det gäller nätverkande. I allmänhet vill vi undvika att vara allt för säljande men många gånger är det just det vi blir när vi undviker att rakt ut säga det vi vill ha hjälp med. Här har jag fyra konkreta råd för hur du kan bli bättre på att nätverka för dina mål.

 • Ställ frågor – försök hitta en ingång till hur du kan hjälpa dem du pratar med hellre än hur de kan hjälpa dig
 • Var tydlig – ju mer konkret du är desto lättare är det att hjälpa dig. En elevator pitch förklarar på 30 sekunder vad du gör och för vem det är värdefullt
 • Följ upp – folk vill hjälpa men det är inte deras högsta prioritet därför är det viktigt att höra av sig till dem
 • Förarbete kan löna sig – om du vet vem du ska träffa kan det vara bra att kolla med hjälp av LinkedIn eller Facebook vilka de känner. Finns där någon av intresse så frågar du om du kan bli introducerad
Hur gick det då med jobbsökandet? Jo, jag fick ett jobb. Jag fick en tjänst som passade mig perfekt. Jag fick det genom ett nätverk av informella intervjuer som jag haft, där den ena hänvisat mig till den andra. Det som började som småprat under en middag i oktober slutade med ett jobb som marknadsansvarig för ett byggföretag tre månader senare.
K
My alarm went off  05:30 AM on Thursday to assure that I didn’t miss my breakfast meeting with the network organization BNI. Old business cards with a handwritten phone number accompanied me while I tried to memorize my elevator pitch in the car. 
 
It was my friend Sandra that suggested I should go with her to one of her meetings. BNI is an international organization where members work actively on giving each other references and leads. It was a warm and welcoming group that greeted me that morning. Everyone knew how to balance their own pitch with questions and it almost felt like I was back in the U.S. The way people asked for help and offered help felt both efficient and honest. 
 
Networking is a serious art form especially if you have a specific goal. Increased sales is most most common but it could be something else, like trying to find a job. In April 2010 I arrived in San Francisco hoping to find a job. I applied for everything and told everyone that I was on the hunt but I wasn’t clear enough. Many people offered to help anyway but I didn’t quite understand the concept of following up. Maybe it was harder for me as a timid swede but I was afraid of being too pushy or demanding. What I noticed was that when I started to follow up it immediately gave results. After months in America I realized that Americans network all the time and everywhere. It’s a natural part of the culture. Most of them are really good at being specific when they ask for help; they may have done some research to find out who you know and ask you to be introduced. 
 
Swedes in general have a lot to learn from the Americans when it comes to networking. We worry about being too salesy but in my opinion you’re less blunt when you’re clear with you’re intentions than when you beat around the bush. Here are four pieces of advice on how to become a networker of class.
 • Ask questions – it’s better to open with an offer to help than to ask for help.
 • Be specific – it’s easier to help you that way. An elevator pitch explains in 30 s what you do and for whom.
 • Follow up – people want to help but it’s not their top priority so you’ll have to get back to them.
 • Do some research – if you know who you’re meeting use LinkedIn and Facebook to find out who they know and don’t be afraid to ask to be introduced.
So how did my job hunt go? I got a job, the perfect position for someone like me that loves to be involved in a bit of everything. I got the job through a network of informal interviews and referrals. It all started with a dinner party in October and landed me the position of Marketing Director a few months later.
 
K

Nya nätverk och stärkt profil – en bekantskap med Affiliate Marketing

Jag har i veckan blivit väldigt nyfiken på Affiliate Marketing och hur detta praktiskt kan användas för marknadsföring. Min nyvunna nyfikenhet kom när jag snubblade över begreppet tidigare i veckan i samband med att jag blev kallad till intervju där kunskap inom specifika mätverktyg efterfrågades.

Affiliate Marketing handlar om möjligheten att marknadsföra sina varor och tjänster på andras webbplatser (eller nyhetsbrev). På så vis kan marknadsinsatserna nå utanför det nätverk man i vanliga fall når ut till. Syftet kan vara att öka medvetenheten om ens varumärke, driva trafik till hemsidan eller öka försäljningen. För annonsören blir det möjligt att nå ut till specifika intressegrupper. För publishern blir det möjligt att tjäna pengar på den trafik man redan har. Särkilt värdefulla blir troligtvis dessa samarbeten när man tydligt profilerar sin produkt eller sida med en livsstil.

I traditionell marknadsföring börjar man med att definiera sin målgrupp. Demografiskt försöker man identifiera livsvillkor och livsstil för den grupp man försöker nå. Därefter formuleras ett budskap och en passande kanal söks för att nå fram till den valda gruppen. Man skulle lite förenklat kunna säga att med Affiliate Marketing vänder vi på kakan. Vi utgår ifrån kanalen för att anpassa vårt budskap så att den tilltalar de besökare som kommer att se annonsen. Vi utgår ifrån det vi vet om läsarna istället för det vi annars försökt gissa oss till. Men innebär det inte en risk att marknadsföra till oprövade grupper som kanske inte har något intresse för min produkt? I traditionell media hade det varit ett risktagande att försöka nå oprövade målgrupper. Fakturan ska betalas oavsett om du ökar försäljningen eller inte. Detta elimineras genom att Affiliate marketing till stor del sker genom prestationsbaserad marknadsföring.

Det är här som de mätverktyg jag tittat på i veckan kommer in. Med hjälp av tjänster som TradeDoubler och CommissionJunction kan både annonsör och publisher följa kampanjresultaten. Beroende på vad syftet med kampanjen är kan man sätta upp olika betalningsmodeller. Om syftet är att öka medvetandet om produkten så kan man välja att betala ett lågt pris per tusen läsare som ser annonsen. Om man istället vill öka sin webbtrafik så kan det istället vara värt att betala lite mer för de som väljer att klicka sig vidare till ens sida. Slutligen kan man i de fall syftet är att öka försäljningen välja att betala en högre provision på de köp som faktiskt går igenom; man får dela på kakan men vinner förhoppningsvis en kund som man annars inte hade nått.

Från ett säljperspektiv är denna teknik naturligtvis högst intressant men jag ser även en enorm potential inom PR-området. Att synas på rätt ställe och bli förknippad med rätt värden är ovärderligt vid varumärkesuppbyggnad. Samtidigt kan rätt varumärke stärka ens profil. Vi lever i en kultur där valet av livsstil är starkt förknippat med de varor vi omger oss med och det är där, i denna symbios, som jag tror att den verkliga potentialen ligger.

At the moment I’m very curios about affiliate marketing and its potential. I encountered the term in 2010 when I spent some time in San Francisco and met the founder of Norra Marketing that specializes in SEO, PPC-advertising and Affiliate Marketing.

Affiliate marketing is about the opportunity for merchants to advertise their products on others’ web pages and reach people outside of their own network. For the publisher it’s about the opportunity to earn something from the web traffic they already have.

Affiliate marketing flips the traditional marketing model where you first define your target group and message, and then try to find the best channel. Instead, you adapt your message to the channel; you adapt according to what you do know about the readers instead of making educated guesses about a defined group that you’re trying to reach. In traditional media it could be risky to target a group you know little or nothing about. You still receive an invoice even if you make no sales. Most affiliate marketing though is performance based with different pay-as-you-go models. You could pay per view, pay per click or pay per action which usually means you pay a commission for sales. 

Affilate marketing can be a very powerful tool for sales, but also for PR purposes. To present your product in the right spot with the right values is PR candy when developing a brand. At the same time a  profile can be enhanced by the right brands. In our culture where a lifestyle is very much determined by the brands associated with it, the true potential of affiliate marketing lies in the understanding of this interdependency.