Nya nätverk och stärkt profil – en bekantskap med Affiliate Marketing

Jag har i veckan blivit väldigt nyfiken på Affiliate Marketing och hur detta praktiskt kan användas för marknadsföring. Min nyvunna nyfikenhet kom när jag snubblade över begreppet tidigare i veckan i samband med att jag blev kallad till intervju där kunskap inom specifika mätverktyg efterfrågades.

Affiliate Marketing handlar om möjligheten att marknadsföra sina varor och tjänster på andras webbplatser (eller nyhetsbrev). På så vis kan marknadsinsatserna nå utanför det nätverk man i vanliga fall når ut till. Syftet kan vara att öka medvetenheten om ens varumärke, driva trafik till hemsidan eller öka försäljningen. För annonsören blir det möjligt att nå ut till specifika intressegrupper. För publishern blir det möjligt att tjäna pengar på den trafik man redan har. Särkilt värdefulla blir troligtvis dessa samarbeten när man tydligt profilerar sin produkt eller sida med en livsstil.

I traditionell marknadsföring börjar man med att definiera sin målgrupp. Demografiskt försöker man identifiera livsvillkor och livsstil för den grupp man försöker nå. Därefter formuleras ett budskap och en passande kanal söks för att nå fram till den valda gruppen. Man skulle lite förenklat kunna säga att med Affiliate Marketing vänder vi på kakan. Vi utgår ifrån kanalen för att anpassa vårt budskap så att den tilltalar de besökare som kommer att se annonsen. Vi utgår ifrån det vi vet om läsarna istället för det vi annars försökt gissa oss till. Men innebär det inte en risk att marknadsföra till oprövade grupper som kanske inte har något intresse för min produkt? I traditionell media hade det varit ett risktagande att försöka nå oprövade målgrupper. Fakturan ska betalas oavsett om du ökar försäljningen eller inte. Detta elimineras genom att Affiliate marketing till stor del sker genom prestationsbaserad marknadsföring.

Det är här som de mätverktyg jag tittat på i veckan kommer in. Med hjälp av tjänster som TradeDoubler och CommissionJunction kan både annonsör och publisher följa kampanjresultaten. Beroende på vad syftet med kampanjen är kan man sätta upp olika betalningsmodeller. Om syftet är att öka medvetandet om produkten så kan man välja att betala ett lågt pris per tusen läsare som ser annonsen. Om man istället vill öka sin webbtrafik så kan det istället vara värt att betala lite mer för de som väljer att klicka sig vidare till ens sida. Slutligen kan man i de fall syftet är att öka försäljningen välja att betala en högre provision på de köp som faktiskt går igenom; man får dela på kakan men vinner förhoppningsvis en kund som man annars inte hade nått.

Från ett säljperspektiv är denna teknik naturligtvis högst intressant men jag ser även en enorm potential inom PR-området. Att synas på rätt ställe och bli förknippad med rätt värden är ovärderligt vid varumärkesuppbyggnad. Samtidigt kan rätt varumärke stärka ens profil. Vi lever i en kultur där valet av livsstil är starkt förknippat med de varor vi omger oss med och det är där, i denna symbios, som jag tror att den verkliga potentialen ligger.

At the moment I’m very curios about affiliate marketing and its potential. I encountered the term in 2010 when I spent some time in San Francisco and met the founder of Norra Marketing that specializes in SEO, PPC-advertising and Affiliate Marketing.

Affiliate marketing is about the opportunity for merchants to advertise their products on others’ web pages and reach people outside of their own network. For the publisher it’s about the opportunity to earn something from the web traffic they already have.

Affiliate marketing flips the traditional marketing model where you first define your target group and message, and then try to find the best channel. Instead, you adapt your message to the channel; you adapt according to what you do know about the readers instead of making educated guesses about a defined group that you’re trying to reach. In traditional media it could be risky to target a group you know little or nothing about. You still receive an invoice even if you make no sales. Most affiliate marketing though is performance based with different pay-as-you-go models. You could pay per view, pay per click or pay per action which usually means you pay a commission for sales. 

Affilate marketing can be a very powerful tool for sales, but also for PR purposes. To present your product in the right spot with the right values is PR candy when developing a brand. At the same time a  profile can be enhanced by the right brands. In our culture where a lifestyle is very much determined by the brands associated with it, the true potential of affiliate marketing lies in the understanding of this interdependency. 

3 thoughts on “Nya nätverk och stärkt profil – en bekantskap med Affiliate Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published.