Marknadsstrategi

Min syn på marknadsstrategi

En marknadsstrategi pekar ut en vägriktning för din verksamhet och med en strategi på plats är chansen därför större att du når hela vägen fram till mål. Utgångspunkten är företagets nuvarande position och de resurser som du har tillgång till – verksamhetens budget, kompetens och tid.

Nyckelordet är: realistiskt.

Vi tittar på vad du har gjort tidigare. Vad har fungerat? Vad har inte fungerat? Hur kan det vidareutvecklas till något riktigt bra? Kryddat med nya idéer ser vi till att ta vara på det som vi vet fungerar. När strategin är satt ska både du och jag känna att vi har förstärkt den tidigare taktiken samtidigt som vi är inspirerade att genomföra de nya idéer som vi tror på.