Webbstrategi

Min syn på webbstrategi

Kanske har du redan en välfungerande marknadsstrategi men känner dig osäker på hur den ska anpassas för webben? Marknadsföring på Internet handlar om så mycket mer än att bara ha en webbplats att hänvisa till.

Idag handlar mycket om att skapa engagemang genom att närvara på rätt ställen och bidra med rätt innehåll. Med världen i bakfickan så är det kunden som sitter på makten att avgöra vad som är värt att lägga tid på. Slarvar du med din kommunikation så är den potentiella kunden hos din konkurrent sekunden senare.

Men hur vet man vad som är värdefullt? Med utgångspunkt i det du vet om dina kunder och det du har gjort tidigare så kan du utarbeta en strategi för hur du ska kommunicera online.

Jag tycker att det är viktigt att tillsammans med dig som företag ta fram en plan för hur webben kan utvecklas som kompletterande eller bärande kanal för din verksamhet.